HUOM:

• Jos olen va­rat­tuna (esim. asi­a­kas­käyn­ti tai etä­yh­teys), en eh­kä voi he­ti vas­ta­ta pu­he­li­meen. Pa­laan asi­aan mah­dol­li­sim­man pian.

• Sig­nal-, Te­le­gram-, Whats­App- ja teks­ti­vies­tei­hin py­rin vas­taa­maan he­ti, jos ti­lan­ne sen vain sallii.

• Säh­kö­pos­tei­hin vas­taan tyy­pil­li­ses­ti vuo­ro­kau­den sisällä.

• Toi­mis­to­ni oli vuo­det 2009-2019 Salossa ja edel­leen teen töi­tä alu­eel­le vii­koit­tain. Toi­mis­to­ni si­jait­see ny­ky­ään Pöy­ty­äl­lä, Loi­maan ta­lous­a­lu­eel­la. Etä­töi­tä voin teh­dä koko Suo­men alu­eelle.

Yhteystiedot

Puhelin:
045 650 0489

Postiosoite:
IT-tykki Mikko Aaltonen
Suolakorventie 1
21800 Kyrö

Sähköposti:
etu­ni­mi.­su­ku­ni­mi@­it-tyk­ki.­fi

Laskutus:
Las­kut mie­lui­ten pdf-liit­tee­nä s-postiin.